یاوران قائم

آخرین نظرات
 • ۵ دی ۹۵، ۲۱:۲۰ - ♥ محجبه ♥
  عااالی
 • ۲۵ آذر ۹۵، ۱۷:۳۶ - مهتابگردان ...
  ممنون!
پیوندهای روزانه

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

نقل شده که امام حسن مجتبی بر سر منبری خطبه می خواندند و چشم ها همه حیران و جمعیت سراپاگوش سخنان امام بودند تا این که سخنانشان به پایان رسید.

معاویه ی ملعون که از این وضعینت خیلی ناراحت بود و نمی توانست بزرگی و عظمت امام(ع) را ببیند رو ایشان کرد و گفت:یا ابا محمد قران میفرماید:لارطب و لابس فی کتاب مبین(هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در کتابیست که واضح است)شما هم ادعا دارید که از همه ی محتوای قران با خبرید...

پس می توانی بگویی:(اطراف را نگاه کنید که چیزی پیدا کند که یک دفعه دست به ریش خود برد و به قصد استهزاء گرفتن  از قران و امام گفت)رابطه ی بین من و ریش تو کجای قران امده؟اشراف حاضر همه خندیدند

{ریش امام حسن پرپشت و زیبا بوده و ریش معاویه کم پشت و کوسه وار)

امام مجتبی علیه السلام فرمودند:مگر نخوانده ای:(و البلد الطیب یخرجنباته باذن ربه  و الّذی خبث لا یخرج لّا نکدا)(زمین پاکیزه گیاهش به اذن پروردگارش می روید اما زمین خبیث شوره زار جز گیاه کم و بی ارزش چیزی از خود بیرون نمیدهد....(سوره اعراف ایه 58)...

جمعیت منفجر شده و همه زدند زیر خنده....عمرعاص ملعون که از خنده غش کرده بود به معاویه گفت:

مگر به تو نگفته بودم که با این خاندان در نیفت که زبانشان شمشیر است و عملشان کامل؟

معاویه با عصبانیت لگدی به عمروعاص زد و از مجلس بیرون رفت.


از کتاب تفسیر سوره نحل از تالیفات ایت الله ضیاءابادی ص 354


 • الهه ولی نژاد

قبر تو را مهجور می دارند و می گویند


او شــــــیر صـــــفین است


قـبرش هم خــــــطر دارد


 • الهه ولی نژاد
نسل سلمان رجزش در صف محشر این است

ما مسلمان شده ی دست امام حسنیم

 • الهه ولی نژاد

پیش کریم صحبت یک مَن دو مَن نکن


نقل عتیق روم و عتیق یمن نکن


اینجا که امدی دگر دست خود دراز


پیش کسی به غیر امام حسن نکن • الهه ولی نژاد
1.سوال شد زهد چیست؟

فرمودند رغبت به تقوی و بی رغبتی به دنیا

2.سوال شد مروت چیست؟

فرمودند حفظ دین.عزت نفس.نرم خویی.احسان.پرداخت حقوق و اظهار دوستی به مردم.

3.سوال شد کرم چیست؟

فرمودندبخشش پیش از خواهش و اطعام در قحطی

4.سوال شد بخل چیست؟

فرمودند انچه در کف داری شرف بدانی و انچه انفاق کنی تلف شماری.

5.سوال شد بی نیازی چیست؟

فرمودند رضایت نفسبه انچه برایش قسمت شده هر چند کم باشد.

6.سوال شد فقر چیست؟

فرمودند حرص به هر چیز.

7.سوال شد شرف چیست؟

فرمودندموافقت با دوستان و حفظ همسایگان.

8.سوال شد پستی و ناکسی چیست؟

فرمودند به خود رسیدن و بی اعتنایی به همسر

9.پناهنده به خدا اسوده و محفوظ است و دشمنش ترسان و بی یاور.

10.از خدا بر حذر باید با زیادی یاد او و از خدا بترسید به وسیله ی تقوا و به خدا نزدیک شوید با طاعت به درستی که و نزدیک است و پاسخگو...
 • الهه ولی نژاد
دنبال کنندگان ۷۸ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید